Assalamu'alaikum ^_^

Yuk kita perbanyak membaca buku dan mendengarkan kajian, Let's Fastabiqul khoirot !

Sunday, October 8, 2017

Diary #85 - Bersabar dalam Menjemput Bahagia


Alhamdulillah...
Allah teah memudahkan kita menemukan jodoh kita
Allah bukakan pintu jodoh dengan diizinkan meminang seorang muslimah sholihah
meskipun dengan syarat

Sungguh itu adalah nikmat dari Allah subhnahu wata'alaa
Allah berkehendak menjaga kita untuk tetap dalam kebaikan
maka kita haruslah bersyukur dan bersabar
dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah
dengan berpuasa sesuai sabda Rosulullah Sallallahu 'alaihi wasallam

Abdullah Ibnu Mas’ud radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”

[ Muttafaq Alaihi ]

Tetap bersabar dengan sabar yang indah

Cangkringan, 9/10/2017 - AM

No comments:

Post a Comment